Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Acoperire Servicii Fixe

Date prelucrate de ANCOM, conform informațiilor aferente semestrului II 2021, raportate de furnizori către ANCOM până la data de 17.06.2022. Sinteza acestor informații este disponibilă și în format csv aici.
Hartă realizată în scop informativ privind serviciile la puncte fixe furnizate efectiv într-o anumită localitate, prin prelucrarea datelor raportate semestrial de furnizori către ANCOM. Pentru a verifica disponibilitatea la zi a serviciilor într-o anumită localitate, vă rugăm să vă adresați direct furnizorilor.