Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Furnizare Servicii Fixe

Date prelucrate de ANCOM, conform informațiilor aferente semestrului II 2022, raportate de furnizori către ANCOM până la data de 22.05.2023. Sinteza acestor informații este disponibilă și în format csv aici.
Hartă realizată în scop informativ privind serviciile la puncte fixe furnizate efectiv într-o anumită localitate către utilizatori finali persoane fizice şi/sau juridice, prin reţele de acces de tipul: fibră optică, radio, cablu coaxial, UTP/FTP, ADSL, VDSL sau altă modalitate. În contextul prezentei hărți, furnizarea efectivă a serviciului înseamnă că există cel puţin un utilizator final persoană fizică şi/sau juridică în localitatea respectivă, şi nu neapărat că furnizorul poate oferi serviciul la orice adresă din localitatea respectivă. De asemenea, prezenta hartă nu reflectă situațiile în care serviciile sunt disponibile într-o localitate, însă nu existau clienți persoane fizice/juridice. Pentru a verifica disponibilitatea la zi a serviciilor într-o anumită localitate, vă rugăm să vă adresați direct furnizorilor.